Zdeněk Patík a por. Bc. Vladislav Malcharczik: Valmezem bezpečně s Besipem

Zdeněk Patík a por. Bc. Vladislav Malcharczik: Valmezem bezpečně s Besipem

Zdeněk Patík a por. Bc. Vladislav Malcharczik: Valmezem bezpečně s Besipem 17 hod. • knihovna - čítárna  • bezpečnostní prvky, zipování, turbokřižovatka ve Valmezu..., návštěvníci obdrží bezpečnostní prvek zdarma → vstup zdarma

Valmezem bezpečně s Besipem

Být viděn, to je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Právě bezpečnost v dopravě bude hlavním tématem besedy, která se uskuteční ve čtvrtek  27. února v 17 hodin v čítárně knihovny. Krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík a policejní preventista Vladislav Malcharczik poradí nejen dospělým, jak předejít rizikovému chování chodců, cyklistů a řidičů. Zaměří se na nejčastější příčiny dopravních nehod, zároveň připomenou novinky v zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Zvláštní důraz budou klást na viditelnost účastníků provozu, zvláště na jejich vybavení reflexními prvky. Vysvětlena bude také pravidla zipování a vjezdu a výjezdu na turbokřižovatku ve Valašském Meziříčí. Prvek, který zvýší jejich viditelnost, dostane každý posluchač na konci besedy jako dárek.

Kdy

  • 21.2.2019, 17:00

Kde

Městská knihovna
Městská knihovna Valašské Meziříčí
Masarykova 90