MUSIKALISCHE EXEQUIEN

Mystické moteto největšího německého předbachovského skladatele

  Koncert Czech Ensemble Baroque v rámci cyklu Bacha na Mozarta! ve Zlínském kraji   Heinrich Schütz složil trojdílné Musikalische Exequien pro pohřeb panovníka Heinricha Posthumuse Reußa. Z částí, které mají být zařazeny do tří různých částí zádušní mše, je první založena na četných pasážích Bible. Poté následuje dvojsborové moteto vztahující se k textu kázání („Pane, kdybych měl jen tebe“) a vyznání Simeonovy víry („Pane, nyní můžeš svého služebníka propustit v míru“), kterému vzdálený sbor – jakoby z nebe – odpovídá „Blahoslavení mrtví“. Díky běžné objednávce hudby ke smuteční bohoslužbě vytvořil Schütz jednu z nejvíce imaginativních a zároveň nejintimnějších smutečních skladeb v historii hudby. Schützovo mistrné dílo bude na koncertě konfrontováno s jiným dvojsborovým motetem - tentokrát však autora takřka neznámého, Johannese Schimracka, neboli Jána Šimráka. Jedná se o Slovenského skladatele 1. poloviny 17. století. Již v době svého působení ve Spišském Podhradí byl uznávaným komponistou a dobové prameny jej chválí i jako vynikajícího organistu. Koncem 17. století, po násilné rekatolizaci, však jeho dílo upadlo v zapomnění a oživily ho až moderní muzikologické výzkumy. Mezi 54 skladeb, které se zachovaly do dnešní doby, patří především rozsáhlejší vícehlasá díla pro 8, 12 až 20 hlasá vokální nebo vokálně instrumentální tělesa. Takové je i působivé moteto Jauchzet dem Herren.   Cyklus staré hudby BACHA NA MOZARTA! pořádaný souborem Czech Ensemble Baroque druhým rokem také ve Zlínském kraji přináší ve své dramaturgii díla renesance, baroka a klasicismu ve stylové interpretaci a na dobové nástroje.   Koncert je pořádán za finanční podpory Zlínského kraje a města Valašské Meziříčí.   VSTUPENKY: 150 Kč / 100 Kč  předprodej: TIC Val. Meziříčí, Komenského 169/4a online: smsticket  nebo na večerní pokladně koncertu  

Kdy

  • 17.10.2019, 19:00 — 17.10.2019

Kde

Evangelický kostel