On-line přednášky pro rodiče s dětmi s narušenou komunikační schopností

On-line přednášky pro rodiče s dětmi s narušenou komunikační schopností

Na březen plánuje speciálně pedagogické centrum Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené on-line přednášky pro rodiče s dětmi s narušenou komunikační schopností. Na začátku března najdete na webu www.val-mez.cz odkaz pro připojení k přednášce.

Témata přednášek:

16. 3. 2021  „Jak usnadnit dítěti s vadou řeči nástup do 1. třídy?"

23. 3. 2021  „Metodická podpora rodičům žáků se sluchovým postižením".

30.3. 2021   „Možnosti péče o děti a žáky se sluchovou vadou a NKS v mateřských a základních školách ve spolupráci s SPC“.

V dubnu plánujeme přednášku o historii budovy a školy, která slaví 110 let.

Kdy

  • 16.3.2021
  • 23.3.2021
  • 30.3.2021

Kde

Dle programu