Viera Janušová

vernisáž 1. prosince 2021 v 18:00
Viera Janušová

Viera Janušová se narodila v Kežmaroku na Slovensku, ale žije a pracuje v Hovězí a Valašském Meziříčí. Studiem na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí získala první zkušenosti pro svou výtvarnou práci. Během studia se stalo sklo nejčastějším vyjadřovacím prostředkem a v současnosti je jedním z mnoha materiálů, které uplatňuje ve své tvorbě. Na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru sochařství u prof. akad. soch. Jana Ambrůze se seznámila s konceptuálním uměním a uměním instalace, což se pro ni stalo stěžejním v následujících obdobích. Sklo v její tvorbě ovšem neutichá, jelikož fakt, že nyní působí jako pedagožka na Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí v oboru Průmyslový design, vybízí neustálé práci s tímto médiem. V záhlaví tvorby Viery Janušové stojí vztahování se k vlastní tělesnosti, jež se stává prostředkem zkoumání sebe sama a probádávání nejbližšího i vzdálenějšího okolí. Také mnohost široce zaznamenávaných pocitů a podnětů, které se prostřednictvím bohaté palety materiálů, projeví nejen v dokončeném díle samotném, ale také v jeho počátečním myšlenkovém konceptuálním rozvrhu. Proces a jeho vznik, svědčí o vyhraněném zájmu autorky, jež sleduje proměny života a vydává o nich svědectví. Mnohá témata vyrůstají z podhoubí vlastního domova, rodinná reflexe a dětství. Velmi často do přípravy zapojuje své blízké, přátele i veřejnost, čímž se z díla zároveň stává performance či akce. Janušová získala Cenu veřejnosti a Čestnou cenu Rudolfa Schlattauera udělovanou na Bienále Valmez 2008.

Kdy

  • 1.12.2021, 18:00 — 4.2.2022, 17:00

Kde

Galerie Sýpka
Galerie Sýpka
Komenského 169
Valašské Meziříčí
Tel: 571 615 202, 775 109 206

Podobné akce