Česká cena za architekturu 2021

To nejlepší z české architektury
Česká cena za architekturu 2021

Šestý ročník soutěžní přehlídky nejlepších realizací postavených na území České republiky v období posledních pěti let.

Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Záměrem ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota.

 

Kdy

  • 12.1.2022 — 27.2.2022

Kde

Muzejní a galerijní centrum
Komenského 1
757 01 Valašské Meziříčí

Podobné akce