výstava výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka

VZDUCHOLOĎ A ZÁCHRANNÝ ČLUN
výstava výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka

Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarné vzdělání dětem všeho věku. Vedle klasických výtvarných technik jako je kresba, malba a práce s prostorem, se na místní škole vyučují nová média jako je animace a videoart. Výstava všech výtvarných technik a různých přístupů v rámci multižánrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabízí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry pod vedením těchto vyučujících: PaedDr. Leszek Wojaczek, MgA. Petr Hajdyla, Bc. Helena Galbavá, Hana Bilová DiS, Mgr. Veronika Koléšková a Irena Pištěcká.

Práce výtvarného oboru bývají pravidelně oceňovány na tuzemských i zahraničních výtvarných přehlídkách a soutěžích. Škola má vysokou úspěšnost v přijímacích řízeních na střední a vysoké umělecké školy.

Výstava v Galerii Sýpka je kaleidoskopem všech výtvarných technik a různých výtvarných přístupů. Prezentace je zaměřená na práce plošné i prostorové. 

 

Více o ZUŠ Alfréda Radoka

 

 

 

 

Úvodní slovo k výstavě Leszek Wojaczek

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY 

18. 4. 2018 18.00 hod. vernisáž výstavy, úvodní slovo

18. 4. 2018 18.00 hod. vernisáž - hudební doprovod a koncert 

 

Kdy

  • 18.4.2018 — 15.6.2018, 1:00

Kde

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí