Petr Hajdyla

vernisáž 11. září 2019 v 18:00
Petr Hajdyla

Petr Hajdyla (1985) je absolventem Katedry malby na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Činný malíř a grafik. Žije a tvoří ve Straníku u Nového Jičína. Působí jako ředil na  ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí, kde zároveň vyučuje animaci a nová média. V roce 2016 získal Cenu Rudolfa Schlattauera.


 

Studium

2012 - 2013 Studium pedagogiky, Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Zlín

2008 - 2010 Magisterské studium, Katedra malby, Fakulta umění, Ostravská univerzita

2005 - 2008 Bakalářské studium, Katedra malby, Fakulta umění, Ostravská univerzita

2001 - 2005 Střední umělecká škola v Ostravě, obor Užitá malba

 

Na výstavě se ocitáme uprostřed polytematického pestrobarevného proudění obrazů mladého malíře Petra Hajdyly. Autor představuje díla, v nichž uvažuje o vycpaninách, o vesmíru, o předmětech, o procesech, pozoruje dívání se přes víčka ...

Do výstavní síně vedou dvoje dveře a na této výstavě je stráží ptáci. Přesněji řečeno obrazy ptáků. Ještě přesněji řečeno obrazy vycpaných ptáků, ptáků, kteří zemřeli, aby mohli být ukazováni, jak vypadají živí. Na obraze vycpané sovy, na jejím podstavci, vidíme paradoxně stopy, které zanechává sova živá; v pozadí preparovaných sýkorek sledujeme siluetu plížící se kočky. Petr Hajdyla zdánlivě jednoznačnými obrazy popírá sdělované, zpochybňuje konvenční přístupy a probouzí naši fantazii k dotváření naznačených příběhů. 

 

Rozmanitost námětů je násobena rozmanitostí zvolených barevnostních kódů, které volně nakládají s kontrastem, harmonií, sytostí, jemností, decentností, dynamičností, pestrostí, monochromií; a také s rozmanitostí v technice malby - vidíme  vrstvení, stříkání, rozpíjení, expresivní tahy štětcem, pastóznost, lazuritu  ... Petr Hajdyla s každou další malbou skládá svou barevnou paletu úplně znovu.

Invenční je rovněž malířovo formování tvaru, který se v jednotlivých dílech pohybuje od ohraničenosti k neurčitosti, který někde nese konkrétní formy známé reality a jinde jsou významy pozastřené.

Sám autor o svém přístupu k procesu utváření obrazu říká:

"Důležitým faktorem, který dlouhodobě mé obrazy spojuje, je syntéza prvotní myšlenky s následnou volnou malířskou interpretací, během níž často dochází k dalším posunům významů. Sám se nikdy nesnažím stoprocentně kontrolovat vše, co se na plátně děje. Barvě podřizuji svůj rukopis.  ... Umění nevidím ve schopnosti či dovednosti něco namalovat, ale v tom nechat se v procesu sebezapomnění vést neznámou cestou, využívat vše, co tato cesta přináší a s citem režírovat obraz do finální podoby."

 

Za velmi důvtipné považuji obrazy vizualizující, do obrazové podoby přepisující, jazykové idiomy či frazémy. Titulní dílo výstavy Zlatý padák je jedním z nich. Sousloví bohaté odstupné v "doslovném" přepisu vizuálního znaku, který se snáší z hory do barev malby,  vytváří zvláštní napětí rozporuplnosti a podněcuje k asociacím a nekonvenčním úvahám.

 

Do říše fantazie, hlubin představ o pravěku, hlubin vod skrývajících nebezpečí i poznání  nahlížíme parafrází scény z filmu Cesta do pravěku. Chlapci stojí kolem plátna nořícího se z vody, symbolu nevědomí, očištění, pokřtění ... Petr Hajdyla dal obrazu název Jak dál. Jak dál s obrazem. Možná se tato otázka ptá i po tom, zdali vpustit do procesu tvorby, jenž je nyní provázen čistou radostí z malování, také další uvažování o naznačených konceptech a "dopsat" tyto jednotlivými obrazy otevřené kapitoly. 

 

Dáša Lasotová, 2015

 

 

 

Výstavy

2015 - Zlatý padák, Galerie Mira, Ostrava

2015 - Obrazy, Galerija "Marko K.Gregović" Petrovac, Černá Hora

2014 - Tatínkovy obrazy, Dětský ráj, Ostrava

2014 - Pohledy, Městská knihovna, Rožnov pod Radhoštěm

2013 – Čerstvé maso, Galerie SUŠi, Ostrava

2013 – Mikulov za 5 dní, Café Bárta, Mikulov

2010 -  Malby, Galerie Beseda, Kopřivnice

2010 – Diplomky, výstava závěrečných prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity, Dům umění, Ostrava

2009 – Krajina malby, Galerie Dole, Ostrava

2008 – Malby, Klub Templ, Ostrava

2007 – Miláčku, máš to hnusné, Galerie Jáma 10, Ostrava

2006 – Malby, Kavárna Color café, Ostrava

2004 – Top Topic Band, Galerie Jáma 10, Ostrava

2002 – Malý Francouz, Školní galerie, Ostrava

Kdy

  • 11.9.2019 — 8.11.2019

Kde

Galerie Sýpka
Galerie Sýpka
Komenského 169
Valašské Meziříčí
Tel: 571 615 202, 775 109 206