Regionální kolo soutěže Zlatý list - kategorie mladší a starší

 Regionální kolo soutěže Zlatý list - kategorie mladší a starší
Středa 22.května 2019 - Čtvrtek 23.května 2019
Regionální kolo soutěže Zlatý list - kategorie mladší a starší
Přírodovědná soutěž pro děti ze základních škol i mimoškolních kolektivů ze Zlínského kraje. Uskuteční se v areálu Valašského ekocentra a v přilehlém lesoparku.  Je možno přihlásit šestičlenná družstva. Bližší informace u Jitka Dvorské (jitkadvorskavm@seznam.cz, 733 651 127).

Kdy

  • 22.5.2019

Kde

Valašské ekocentrum
Šafaříkova 555
757 01 Valašské Meziříčí