Ján Triaška

Sunday Brunch
Ján Triaška

Nedeľný brunch je spoločenská udalosť odohrávajúca sa medzi raňajkami a obedom. Priatelia a rodinní príslušníci si v príjemnej a uvoľnenej atmosfére vychutnávajú dobré jedlo, pitie, vzájomnú spoločnosť a oddych od celotýždňového zhonu. S brunchom sa všeobecne spája pozitívna nálada, rozmanité chute a farebné vnemy, ktoré nás vytrhávajú z bežnej reality. Vizuálny brunch, ktorý servíruje Ján Triaška, ponúka veľkoformátové olejomaľby plné formálnych a ideových kontrastov, expresívnosti, irónie a kritiky aktuálnej spoločensko-politickej situácie.

Samostatná výstava Sunday Brunch slovenského vizuálneho umelca Jána Triašku predstavuje výber z jeho aktuálnej maliarskej tvorby, ktorá vznikala počas ostatných štyroch rokov. Vstup do monumentálnej maliarskej inštalácie ponúka fragmenty ľudských končatín, sochárskych búst, maskáčových vzorov či zbraní. Na pozadí aktuálnych vojnových konfliktov, stúpajúceho extrémizmu a pretrvávajúcich prejavov ľudskej nenávisti a netolerancie nás automaticky ukotvia v súčasnej realite. Spolu s nimi Triaška ponúka ironické a zneisťujúce výňatky z populárnej kultúry, zo sveta detských ilustrovaných postavičiek a infantilných zvieracích motívov, ktoré konkurujú politicky a spoločensky nekorektným výjavom a prejavom. Výsledkom je nekomfortný zážitok plný vizuálnych kontrastov, rozličných maliarskych foriem a expresívnej, miestami až nepríjemnej farebnosti.

Jadrom výstavného projektu je maliarska inštalácia, v ktorej Triaška neštandardným spôsobom na seba kladie obrazy zo stále rozvíjajúcej sa série Pozostatky (od 2018). Charakterizuje ju kombinácia čiernobielych monochromatických kresieb s expresívnymi farebnými gradientmi aplikovanými na vybrané motívy. Sledujeme maliarske koláže pozostávajúce z fragmentov rúk, zbraní a z rôznych častí fauny a flóry apropriovaných zo štúdií flámskeho maliara Jana van Kassela st. Vzhľadom na fakt, že vybraný cyklus obrazov už v minulosti Triaška vystavil, pristupuje k nemu ako k pracovnému materiálu, ktorým vytvára pomyselný stĺp – vertikálny akcent celej výstavy. Podobný prístup využíva aj vo vlastnom autorskom programe, v ktorom na jedno mieste zhromaždí množstvo negujúcich sa motívov vytrhnutých z rozličných zdrojov a kolážovitým spôsobom ich kombinuje a spája do maliarskych zátiší komunikujúcich symbolikou farieb a motívov.

Rozmanitosť vizuálnych vnemov a autorského rukopisu vidíme aj v sérii Sunday Brunch (2020), ktorú Triaška spája do jedného filmového pásu. Surreálne piknikové zátišia opätovne zobrazujú signifikantné ikonografické symboly (hmyz, zbrane, vojenské topánky, maskáčové vzory, emotikony, detské postavičky a i.), ktoré zlučuje do absurdných štylizovaných zoskupení. Triaška kombinuje nespojiteľné, pracuje s motívmi, ktoré sú často na hrane toho, čo sa považuje za korektné či správne. Robí to však s ľahkosťou a so zreteľným kritickým myslením.

Ján Triaška sa narodil v roku 1977 v Novom Sade v Srbsku, žije a pracuje v Bratislave a Banskej Bystrici. Magisterské aj doktorandské štúdium absolvoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Jána Bergera. Je vedúcim Katedry maľby na Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde zároveň vedie ateliér STARTUP. Samostatne vystavoval v inštitúciách ako CerModern, Ankara, Múzeum súčasného umenia Vojvodiny, Nový Sad, Galerie Artwall, Praha, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Považská galéria umenia, Žilina, Dom umenia, Bratislava a i. Autorove diela sú zastúpené v súkromných a štátnych zbierkach (Nitrianska galéria, Nitra, Považská galéria umenia, Žilina, Oravská galéria, Dolný Kubín a i.)

Michal Stolárik

 

 

 

 

Kdy

  • 1.2.2023, 18:00 — 31.3.2023, 17:00

Kde

Galerie Kaple

Podobné akce