Ján Triaška

vernisáž 1. února 2023 v 18:00
Ján Triaška

“Triaškove najnovšie veľkoformátové olejomaľby dopĺňané uhlíkovou kresbou sú kritické. Nevyužíva však veľké expresívne gestá, ako tomu bolo v minulosti (výstava Štúdia ruky, 2017,  Stredoslovenská galéria). Koncepcia kritického vyhranenia sa uvoľňuje postupným odkrývaním a dešifrovaním výjavov. Dominuje im záujem o ideový a vizuálny kontrast so symbolickými vyobrazeniami. Preberá postupy vizuálnych koláží, kombinuje a spája rozličné – často nespojiteľné fragmenty. Diela sú charakteristické prepojením grafickej plošnosti, kresebného a expresívneho rukopisu a výrazne posunutou farebnosťou pripomínajúcou experimenty v grafických programoch. Aktuálnu obrazovú líniu Pozostatky buduje na princípoch spájania fragmentov rúk, rôznych súčastí fauny a flóry s nožmi a strelnými zbraňami. Farebnými gradientami kontrastne zvýrazňuje končatiny, v iných prípadoch zase prírodné súčasti, ktoré si vypožičiava z maliarskych štúdií flámskeho autora Jana van Kassela staršieho. Spôsob, akým sa elegantné motýle presúvajú po ostrých hranách čepelí nožov, sa každému musí zdať tak trochu nesprávny. Rozdiel medzi nepoškvrnenou prírodou a smrtiacimi predmetmi sa v neskorších prácach začína zlievať, až kým nachádzajú spoločné súznenie (diela V našej špajzi, Skalka či Letná sezóna). Bizarné zátišia zobrazujú granáty, ako súčasť záhradnej skalky, či samopal, ktorý prirodzene podopiera sadenicu rajčín. Je naozaj len otázkou času, kedy sa zbrane stanú našou bežnou súčasťou?

Ján Triaška sa narodil v roku 1977 v Novom Sade, Srbsko. Slovenské občianstvo získal v roku 2003, žije v Bratislave. Študoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Jána Bergera a v súčasnosti vedie ateliér STARTUP na Katedre Maľby na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Pracuje v médiu maľby, ktorú prispôsobuje v intenciách konceptuálnych presahov.”

Michal Stolárik

 

 

 

 

Kdy

  • 1.2.2023, 18:00 — 31.3.2023, 17:00

Kde

Galerie Kaple