Ludvík Schneiderka: NÁVRATY

Ludvík Schneiderka: NÁVRATY

Výstava NÁVRATY, která nabídne více než 80 děl, je organizována ku příležitosti 120. výročí narození malíře Ludvíka Schneiderky. 

Ludvík Schneiderka se narodil v roce 1903 v Křivém u Valašského Meziříčí v rodině kovodělníka. Rodina žila několik let ve Vídni, kam odešel otec rodiny za prací. V rodině vyrůstali tři bratři, nejstarší Alois, prostřední Josef a nejmladší Ludvík. Všichni od mládí projevovali výtvarné nadání a nastoupili cestu přípravy na životní dráhu spojenou s uměním.  Ludvík studoval nejdříve na Vídeňské akademii, po návratu do nově ustaveného státu, Československa, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Studoval u profesorů Vojtěcha Hynaise, Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského. Mezi světovými válkami procestoval, většinou se svými bratry, řadu zemí Evropy, kde také sám nebo společně vystavovali. Absolvoval studijní pobyty v Holandsku a Španělsku se zaměřením na krajinářství a portrétní tvorbu. S rodinou, manželkou a synem, žili v Praze a na Rusavě, kde si pořídil tzv. letní ateliér. Maloval, kreslil, zachycoval život prostých lidí v práci i zábavě, originalitu tradic a zvyků na Valašsku, krojovou výbavu starousedlíků. V Praze portrétoval známé osobnosti (např. gen. Svoboda, spisovatel Troska, podnikatelé, osobnosti vědy, kultury, společenského života aj.). Zemřel v roce 1980, pohřben je v Bystřici pod Hostýnem.

Výstava je rozdělena do čtyř sálů podle tematického vymezení děl.

  1. FIGURÁLNÍ TVORBA

Figurální malba je převažující částí tvorby akademického malíře Ludvíka Schneiderky. Malíř se jí věnuje s rozdílnou intenzitou ve všech obdobích svého tvůrčího života, v Praze, na Rusavě i na cestách a pobytech v Evropě. V této oblasti zájmu lze zaznamenat proměny umělcova rukopisu – od realistické malby, jejímu zjednodušení s využitím malířské zkratky a minimalistických prvků, ojediněle až s tendencemi k abstrakci.

       2. KRAJINA A LIDÉ

Malíř střídal pobyty na Rusavě, ve svém „letním ateliéru“, s pobyty v Praze. Náměty z Rusavy a okolí se váží k přírodě, krajině, kde, jak často připomínal, zároveň relaxoval. Soubory obrazů s krajinnými celky a detaily doplňoval obrazy kytic, především lučního kvítí, v jejichž výběru významově odkazoval v náznacích a symbolech k hodnotám preferovaným venkovany, mezi nimi především k prostotě a zdrojům odkrývajícím prostor pro narativ. Obrazy jsou zajímavou uměleckou konfrontací venkovského života s životem ve městě. 

  1. MĚSTSKÉ INSPIRACE

Městské inspirace shrnují několik námětů, jež vycházejí z klíčových městských lokalit, ve kterých malíř v dospělosti žil nebo pracoval. Patří sem především Holešov, kde v meziválečném období bydleli jeho rodiče, a Praha, kam se posléze přestěhoval. V městském prostředí vyhledával malíř nevšední, neobvyklé, mnohdy spíše zanedbané a někdy až pitoreskní motivy a objekty. Ztvárněním jim dával zvláštní kouzlo a ojedinělou poetiku. Mnohé obrazy s městskými motivy mají i výrazný dokumentární ráz.

      4. INTERIÉRY PRAŽSKÝCH CHRÁMŮ

Ojedinělý a osobitý soubor více než sta interiérů pražských chrámů (a dvou mimopražských kostelů) demonstrující vytříbenou malířskou techniku, dokládající vliv profesorů z pražské Akademie výtvarných umění. Autor se těmto tématům věnoval v desetiletí asi od r. 1950, akcentuje jejich dokumentární charakter a osobní příklon k duchovnímu světu, který se stal mj. jeho obranou proti utužování totalitního režimu v 50. letech.

 

Úvodní slovo na vernisáži: PhDr. Dalibor Malina
Hudební doprovod: Petr Vala

Kdy

  • 7.9.2023, 9:00 — 5.11.2023, 17:00

Kde

Muzejní a galerijní centrum
Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí
Komenského 1

Podobné akce