Mocná nemoc

Beseda s MUDr. Veronikou Mikolajkovou
Mocná nemoc

Mění naše životy, i nás samotné. Mění životy našich blízkých. Hodně nám bere, zároveň s sebou i mnohé přináší. Jak se žije lidem s těžkou, nevyléčitelnou nemocí, a jak těm, kteří o ně pečují? Kde hledat rady, pomoc a podporu? Diakonie Valašské Meziříčí zve širokou veřejnost na besedu „Mocná nemoc“ s MUDr. Veronikou Mikolajkovou, která je lékařkou ambulance paliativní medicíny Diakonie Valašské Meziříčí. Beseda je součástí kampaně Dožít doma Fóra mobilních hospiců, jejíž cílem je rozšířit povědomí o službách domácích hospiců, které umožňují nevyléčitelně nemocným dožít doma v kruhu svých blízkých. Zároveň se koná v rámci Týdne sociálních služeb. Výtěžek dobrovolného vstupného podpoří rozvoj péče o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí v Diakonii Valašské Meziříčí.

Kdy

  • 4.10.2023, 17:00 — 4.10.2023, 0:00

Od pořadatele