Mikuláš Starý

Vernisáž 19. června 2024 v 18 hodin
Mikuláš Starý

Výstava s názvem ‘Fragmenty kmitu’ představuje exploraci prostorových vztahů skrze
minimalistické formy kruhů a jejich kónické kompozice. Tyto geometrické konfigurace fungují jako
metafory pro koncentraci a pozorování, jež jsou základními prvky této instalace. Zvukové
rezonance a vibrace hrají klíčovou roli, interakce mezi vizuálními a auditivními elementy vytváří
polysenzorické stimuly, které dynamizují dialog mezi prostorovými vztahy a divákovým
pozorováním.

 

Mikuláš Starý (1994), multimediální umělec a designér v jedné osobě. Je absolventem Ateliéru skla u prof. Petra Stanického Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V současné době žije a tvoří v Praze a ve Zlíně. V umění a designu spojuje širokou škálu svých zájmů. Jeho tvorba zahrnuje osvětlení, sklo, interiérový a prostorový design a instalační umění. Určujícím aspektem pro formu autorova díla je světlo. Starý začínal se světelnými objekty, ale postupně se jeho pozornost přesunula i ke studiu přirozeného denního světla v architektuře. Silný vliv na jeho tvorbu je čitelný v autorově vášni pro řemesla. Ruční výroba je tak nedílnou součástí již samotného navrhování. Starého tvorba dokumentuje vývoj umělecké instalace od teoretických základů, úvah o vnímání skla, světla a prostoru, přes výzkum kontemplativních prostorů až po koncept a realizaci instalace. Výsledkem je instalace, často jakoby zasazená do industriální architektury, která pomocí systému geometrických tvarů generuje prostory určené k pozorování a rozjímání. Většinou jde o systém více částí, z nichž každá pracuje s jinými vjemy. Pracuje tak, aby vytvářela komplexní dojem instalace, která je ukotvena v architektuře, ale není omezena prostorem. Autorova instalace tak vytváří ohnisko, kde je akusticky vymezený prostor pro provádění zvukových experimentů se sklem. Nejnovější projekt, který Mikuláš Starý chystá pro sakrální prostory Kaple se během své prezentace stane součástí mezinárodního multimediálního festivalu Světlo Valmez.

 

Kurátor: Petr Stanický, Leszek Wojaczek

Kdy

  • 19.6.2024 — 21.9.2024

Kde

Galerie Kaple